Viimeksi julkaistu 14.10.2022 15.30

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 110/2022 vp Täysistunto Perjantai 14.10.2022 klo 13.01—13.26

Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.26. 

Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.01—13.26). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-52875Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 13.10.2022 antanut hallituksen esitykset HE 210-215/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 457, 465, 468-470, 472, 474-477, 482, 483/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 188/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 1/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5. Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen

KansalaisaloiteKAA 4/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2022 vp
Ainoa käsittely, toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen KAA 4/2020 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 54/2020 vp, 5, 8/2022 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 121/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

6. Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 74, 86, 105/2020 vp
LakialoiteLA 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2022 vp
Ainoa käsittely, toinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2020 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 74, 86, 105/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 124/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 125/2022 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 125/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 120/2022 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 157/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11. Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella

KansalaisaloiteKAA 8/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 29/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 108/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

KansalaisaloiteKAA 11/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

15. Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

KansalaisaloiteKAA 5/2021 vp
LakialoiteLA 12/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2022 pidettävään täysistuntoon. 

22. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18.10.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.26.