Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.29

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 111/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.41. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—16.38) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.38—19.41). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-89325Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 8.11.2016 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 37-57/2016 vp. 

3.  Joona Räsäsen vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 60/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 174/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Keskustelualoite Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KeskustelualoiteKA 18/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Keskustelualoite Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KeskustelualoiteKA 15/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

8.  Keskustelualoite Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KeskustelualoiteKA 17/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

9.  Keskustelualoite Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KeskustelualoiteKA 14/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

10.  Keskustelualoite Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017

KeskustelualoiteKA 16/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

11.  Lakialoite laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

LakialoiteLA 74/2016 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 84/2016 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 85/2016 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 78/2016 vpKrista Mikkonen vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 82/2016 vpVille Niinistö vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a §:n ja 11 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 69/2016 vpEmma Kari vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laiksi tuloverolain 58 §:n muuttamisesta ja 58 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 80/2016 vpOzan Yanar vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi perustulokokeilusta

LakialoiteLA 103/2016 vpKrista Mikkonen vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 § :n muuttamisesta

LakialoiteLA 64/2016 vpLi Andersson vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 83/2016 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 87/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 88/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta

LakialoiteLA 89/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi yliopistolain muuttamisesta

LakialoiteLA 90/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta

LakialoiteLA 91/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

26.  Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 92/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

27.  Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 93/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

28.  Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 94/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

29.  Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 95/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

30.  Lakialoite laiksi Maaseutuvirastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 96/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

31.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 97/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

32.  Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 98/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

33.  Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 99/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

34.  Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain eräiden säännösten kumoamisesta

LakialoiteLA 100/2016 vpStefan Wallin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

35.  Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 65/2016 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

36.  Lakialoite laiksi opintotukilain muuttamisesta

LakialoiteLA 101/2016 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

37.  Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 102/2016 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

40.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

41.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2016 vp
LakialoiteLA 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

42.  Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 16/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

43.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

44.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Hallituksen esitysHE 19/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

45.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

46.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

47.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

Hallituksen esitysHE 40/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

48.  Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi

Hallituksen esitysHE 117/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

49.  Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

50.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

51.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

52.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Hallituksen esitysHE 156/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

53.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.11.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41.