Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
111
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.41. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—16.38) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.38—19.41). 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-89325
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 8.11.2016 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 37-57/2016 vp. 
Joona Räsäsen vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 199/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 174/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2017
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta
Lakialoite
Touko
Aalto
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Touko
Aalto
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Touko
Aalto
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Ville
Niinistö
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a §:n ja 11 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Emma
Kari
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 58 §:n muuttamisesta ja 58 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Ozan
Yanar
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perustulokokeilusta
Lakialoite
Krista
Mikkonen
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi työsopimuslain 1 luvun 1 § :n muuttamisesta
Lakialoite
Li
Andersson
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Jari
Myllykoski
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi yliopistolain muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi Maaseutuvirastosta annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain eräiden säännösten kumoamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi opintotukilain muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.11.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41. 
Viimeksi julkaistu 3.1.2017 11:30