Viimeksi julkaistu 7.10.2021 20.45

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 111/2021 vp Täysistunto Torstai 7.10.2021 klo 15.59—19.15

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 19.15. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—17.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.59—19.15). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-396588Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys EU:n elpymispaketista (Jani Mäkelä ps)

Suullinen kysymysSKT 168/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista (Mia Laiho kok)

Suullinen kysymysSKT 169/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys omaishoidosta (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 170/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys omaishoidosta (Mikko Kinnunen kesk)

Suullinen kysymysSKT 171/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys hoitajamitoituksesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 172/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta

VälikysymysVK 4/2021 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 159/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 160/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 14/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 84/2020 vpEeva-Johanna Eloranta sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 93/2020 vpEeva-Johanna Eloranta sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 94/2020 vpEeva-Johanna Eloranta sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 8.10.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.15.