Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
112
2016 vp
Täysistunto
Torstai 10.11.2016 klo 16.00—21.26
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 21.26. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.00—17.01 ja 20.58—21.26), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—19.03) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (19.03—20.58) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-89972
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
elinkeinoministeri
Olli
Rehn
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai
Mykkänen
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Suullinen kysymys koulutusleikkauksista (Krista Kiuru sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Pariisin ilmastosopimuksesta (Satu Hassi vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen suunnittelemista leikkauksista (Li Andersson vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Yhdysvaltojen vaalituloksen vaikutuksesta Suomeen (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa (Pentti Oinonen ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Maria Tolppasen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 19/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittauslaitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 117/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 116/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvien 1.-18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 156/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 155/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 166/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 90/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 157/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2016 vp sisältyvien 1.-33. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Satu
Hassi
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 20 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Mikko
Kärnä
kesk
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 11.11.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.26. 
Viimeksi julkaistu 13.2.2017 15.34