Viimeksi julkaistu 8.10.2021 16.30

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.31. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (12.59—13.31). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-396770Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 7.10.2021 antanut hallituksen esitykset HE 162-171/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 468, 473, 475-477, 480, 482-485, 487, 488, 490, 492, 497, 502, 505/2021 vp. 

2.3.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 5.10.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 65-73/2021 vp. 

3.  Joakim Strandin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 54/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2021 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 215/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 110/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Hallituksen esitysHE 116/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 98/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 12.10.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.31.