Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.50

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 114/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.02—19.32

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 19.32. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.02—16.16), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.16—18.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.01—19.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223197Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Valtioneuvoston tiedonantoVNT 2/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223125
Epäluottamusehdotukset 13.11.2018
Liite 2A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 11/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 9/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 12/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

6.  Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 13/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 15/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

8.  Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

KeskustelualoiteKA 14/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

9.  Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 42/2018 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 45/2018 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 46/2018 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 50/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 56/2018 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

LakialoiteLA 57/2018 vpPeter Östman kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 59/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 62/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 63/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 64/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 65/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 66/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 67/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 68/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 69/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 70/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 71/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

26.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 72/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

27.  Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 73/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

28.  Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 74/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

29.  Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 75/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

30.  Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 76/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

31.  Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

32.  Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 78/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

33.  Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 79/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

34.  Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 80/2018 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

37.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017

KertomusK 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

40.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 209/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

41.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.11.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.32.