Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
114
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.11.2018 klo 14.02—19.32
Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 19.32. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.02—16.16), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.16—18.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.01—19.32). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223197
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-223125
Epäluottamusehdotukset 13.11.2018
Liite 2A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Lakialoite
Peter
Östman
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
41
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.11.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.32. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 9.54