Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 115/2017 vp Täysistunto Torstai 9.11.2017 klo 16.00—18.49

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 18.49. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (16.00—17.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.49). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155103Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Petteri Orpo sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

2.1.  Suullinen kysymys kansainvälisen veronkierron estämisestä (Krista Kiuru sd)

Suullinen kysymysSKT 151/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys päästötavoitteista ja autoilun kustannuksista (Jari Ronkainen ps)

Suullinen kysymysSKT 152/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys EU:n ja Suomen päästövähennystavoitteista (Ville Niinistö vihr)

Suullinen kysymysSKT 153/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys hallituspohjan muutokseen liittyvistä tapahtumista (Li Andersson vas)

Suullinen kysymysSKT 154/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys turvallisuudesta kouluissa (Mikaela Nylander r)

Suullinen kysymysSKT 155/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta

LakialoiteLA 78/2017 vpAntti Kaikkonen kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 80/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Hallituksen esitysHE 102/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 110/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen

KansalaisaloiteKAA 4/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 14-15/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 10.11.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.49.