Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
115
2017 vp
Täysistunto
Torstai 9.11.2017 klo 16.00—18.49
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 18.49. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (16.00—17.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.49). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155103
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Suullinen kysymys kansainvälisen veronkierron estämisestä (Krista Kiuru sd)
Suullinen kysymys
SKT 151/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys päästötavoitteista ja autoilun kustannuksista (Jari Ronkainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 152/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys EU:n ja Suomen päästövähennystavoitteista (Ville Niinistö vihr)
Suullinen kysymys
SKT 153/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituspohjan muutokseen liittyvistä tapahtumista (Li Andersson vas)
Suullinen kysymys
SKT 154/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys turvallisuudesta kouluissa (Mikaela Nylander r)
Suullinen kysymys
SKT 155/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
Lakialoite
Antti
Kaikkonen
kesk
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 110/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
14
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 10.11.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.49. 
Viimeksi julkaistu 16.11.2017 12.26