Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 115/2018 vp Täysistunto Torstai 15.11.2018 klo 16.01—19.41

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.41. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (16.01—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.00—19.41). 

Kosovon parlamentin puhemies Kadri Veselin seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa kello 16. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223730Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys lasten, nuorten ja perheiden palveluista (Eeva-Johanna Eloranta sd)

Suullinen kysymysSKT 181/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys keinoista torjua ilmastonmuutosta (Ville Vähämäki ps)

Suullinen kysymysSKT 182/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys raiskauksen määritelmän muuttamisesta (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 183/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys mielenosoitusten ennakkoilmoitusajan pidentämisestä (Silvia Modig vas)

Suullinen kysymysSKT 184/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys työhyvinvoinnin parantamisesta (Eva Biaudet r)

Suullinen kysymysSKT 185/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys Suomen ja Britannian kauppasuhteiden järjestämisestä (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 186/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 221/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017

KertomusK 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 5/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 209/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 11/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 209/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 180/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 54/2018 vpSari Raassina kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa

LakialoiteLA 36/2018 vpPaavo Väyrynen kp ym. 
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Lakialoite laiksi yhdistyslain muuttamisesta

LakialoiteLA 40/2018 vpPaavo Väyrynen kp 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi vaalilain 32 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 41/2018 vpPaavo Väyrynen kp 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.11.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41.