Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
115
2018 vp
Täysistunto
Torstai 15.11.2018 klo 16.01—19.41
Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.41. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (16.01—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.00—19.41). 
Kosovon parlamentin puhemies Kadri Veselin seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa kello 16. 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-223730
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari
Virolainen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys lasten, nuorten ja perheiden palveluista (Eeva-Johanna Eloranta sd)
Suullinen kysymys
SKT 181/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys keinoista torjua ilmastonmuutosta (Ville Vähämäki ps)
Suullinen kysymys
SKT 182/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys raiskauksen määritelmän muuttamisesta (Krista Mikkonen vihr)
Suullinen kysymys
SKT 183/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys mielenosoitusten ennakkoilmoitusajan pidentämisestä (Silvia Modig vas)
Suullinen kysymys
SKT 184/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työhyvinvoinnin parantamisesta (Eva Biaudet r)
Suullinen kysymys
SKT 185/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen ja Britannian kauppasuhteiden järjestämisestä (Sari Essayah kd)
Suullinen kysymys
SKT 186/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 209/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 180/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Raassina
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja Euroopan talous- ja rahaliitossa
Lakialoite
Paavo
Väyrynen
kp
ym.
Lähetekeskustelu
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Lakialoite laiksi yhdistyslain muuttamisesta
Lakialoite
Paavo
Väyrynen
kp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi vaalilain 32 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Paavo
Väyrynen
kp
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
14
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.11.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41. 
Viimeksi julkaistu 16.11.2018 14:45