Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.30. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Arto Satonen (13.00—13.30) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-155444
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 9.11.2017 antanut hallituksen esitykset HE 173-175/2017 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 366, 398, 406, 407, 409, 410, 412–431, 433–441, 443, 444, 446, 451/2017 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
Kansalaisaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 14.11.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 13.11.2017 10:14