Viimeksi julkaistu 15.10.2021 10.21

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 116/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 13.10.2021 klo 13.59—18.31

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.31. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.59—15.58), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.58) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.58—18.31). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-398802Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-398503
Lausumaehdotus 12.10.2021
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2021 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 36/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Pääministerin ilmoitus Afganistanin tilanteesta

Pääministerin ilmoitusPI 4/2021 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 6/2021 vpAri Koponen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 1/2021 vpMarko Kilpi kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 15/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

KertomusK 7/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 14.10.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.31.