Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 117/2016 vp Täysistunto Perjantai 18.11.2016 klo 12.59—13.03

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.03. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (12.59—13.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-92646Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 17.11.2016 antanut hallituksen esitykset HE 244-248/2016 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 492, 500, 508, 509, 516, 521, 523, 527, 528, 533-535, 537-545, 550, 551, 556, 558, 559, 562/2016 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 93/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiatehokkuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 162/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.11.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.03.