Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 118/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.01—17.54

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 17.54. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.01—16.04) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.04—17.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-225471Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 170/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 209/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 11/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 209/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 209/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 229/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 126/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 56-57/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 166/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 146/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 61/2018 vpAnneli Kiljunen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 215/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 42-50/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi

Hallituksen esitysHE 151/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 171/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 201/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 22.11.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.54.