Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 119/2020 vp Täysistunto Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27

Täysistunto alkoi klo 13.01. Täysistunto päättyi klo 13.27. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (13.01—13.27). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-317153Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 24.9.2020 antanut hallituksen esitykset HE 131-134/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 605, 608, 610, 612, 614, 616-625, 629, 632, 633, 637, 640/2020 vp. 

3.  Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

KansalaisaloiteKAA 4/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 4/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

4.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 46/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Saara Hyrkön. 

5.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 47/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Saara Hyrkön. 

6.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 48/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Saara Hyrkön. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 123/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 103/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 99/2020 vp
Hallituksen esitysHE 106/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 106/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 99/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

KertomusK 16/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 119/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

KertomusK 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.27.