Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.26

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 12/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.2.2021 klo 13.00—13.30

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-352768Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 18.2.2021 antanut hallituksen esitykset HE 7-14/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1010, 1018-1024, 1026-1028, 1031, 1036-1038, 1041-1043, 1047/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-352683
Lausumaehdotus 17.2.2021
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 245/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 45/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 213/2020 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 12/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Joakim Strandin. 

7.  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019

KertomusK 13/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Ilmoituksia

10.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.2.2021 antanut hallituksen esityksen HE 15/2021 vp. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 23.2.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.