Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 120/2016 vp Täysistunto Torstai 24.11.2016 klo 15.59—21.40

Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.40. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (15.59—19.00), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.00—20.55) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (20.55—21.40) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-94663Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula valtiovarainministeri Petteri Orpo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen elinkeinoministeri Olli Rehn oikeus- ja työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 

2.1.  Suullinen kysymys järjestöjen työllistämismahdollisuuksien heikentämisestä (Tarja Filatov sd)

Suullinen kysymysSKT 121/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys perheenyhdistämisestä (Olli-Poika Parviainen vihr)

Suullinen kysymysSKT 122/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys säästöistä vanhustenhoidossa (Aino-Kaisa Pekonen vas)

Suullinen kysymysSKT 123/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys alkoholilain kokonaisuudistuksesta (Päivi Räsänen kd)

Suullinen kysymysSKT 124/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta (Pauli Kiuru kok)

Suullinen kysymysSKT 125/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys saaristoliikenteen maksullisuudesta (Mikaela Nylander r)

Suullinen kysymysSKT 126/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Keskustelualoite eduskunnan roolista kestävän kehityksen edistäjänä

KeskustelualoiteKA 10/2016 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 136/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 74, 84/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 184/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 163/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n, työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 217/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 191/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 201/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 189/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 211/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 25.11.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.40.