Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 120/2018 vp Täysistunto Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.25. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.00—13.25). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-226203Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 22.11.2018 antanut hallituksen esitykset HE 238-249/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 435—437, 439–447, 449/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 215/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 42-50/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 215/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 42-50/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2018 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2018 vp
Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 147/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta antoi suostumuksensa Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n omistus- ja yritysjärjestelyyn mietinnön mukaisesti. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 133/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 101/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 135/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 191/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläketukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 187/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 27.11.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.25.