Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 120/2020 vp Täysistunto Tiistai 29.9.2020 klo 14.02—19.09

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 19.09. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.02—15.58 ja 17.58—19.09) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-317749Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 48/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 119/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2020 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2020 vp
Toinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2020 vp
Toinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 115/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 71/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 112/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.09.