Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 121/2017 vp Täysistunto Tiistai 21.11.2017 klo 14.00—18.00

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.00. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—14.58), toinen varapuhemies Arto Satonen (14.58—16.57) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.57—18.00) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-158589Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 16.11.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 64/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. 

3.  Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

VaaliVAA 92/2017 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan oikeusasiamieheksi toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2021 oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläisen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 176/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista

Hallituksen esitysHE 177/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 121/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 101/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 101/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 70/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä

Hallituksen esitysHE 72/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 142/2017 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 6-7/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 143/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 22.11.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.00.