Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 122/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59—18.20

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.20. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (13.59—16.16), puhemies Maria Lohela (16.16—18.00) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.00—18.20) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-159076Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 270/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 270/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 80/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 122/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 136/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2017 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17—20, 30, 34, 36/2015 vp, LA 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 vp, LA 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista

Pääministerin ilmoitusPI 4/2017 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 142/2017 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 6-7/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2017 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 143/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 144/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 23.11.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.20.