Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
122
2020 vp
Täysistunto
Torstai 1.10.2020 klo 15.59—17.51
Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 17.51. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—17.51). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-318560
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
sisäministeri
Maria
Ohisalo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys Euroopan komission siirtolaisuutta koskevasta taakanjakoesityksestä (Mari Rantanen ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Euroopan komission tiedonannosta EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta (Ano Turtiainen at)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys toimista matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi (Heikki Autto kok)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen strategiasta koronavirusepidemian hoidossa (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys omaishoitotyötä tekevien tukemisesta koronavirusepidemian aikana (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys tilaajavastuulain uudistamisesta (Jari Myllykoski vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Ahvenanmaan ja Ruotsin välisestä liikkumisesta (Mats Löfström r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttumisesta (Iiris Suomela vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 2/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tiedusteluvalvontavaliokuntaan. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 2.10.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.51. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 13.02