Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 123/2017 vp Täysistunto Torstai 23.11.2017 klo 16.00—19.30

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.30. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.00 ja 18.58—19.30) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.00—18.58) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-159514Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

2.1.  Suullinen kysymys lastensuojelun resursseista (Maria Guzenina sd)

Suullinen kysymysSKT 161/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys palvelujen tarjoamisesta paperittomille (Mika Raatikainen ps)

Suullinen kysymysSKT 162/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys poikien ja tyttöjen oppimiseroista (Johanna Karimäki vihr)

Suullinen kysymysSKT 163/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys EU:n maatalouspolitiikan uudistamisesta (Pertti Hakanen kesk)

Suullinen kysymysSKT 164/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys seutukaupunkien palveluista (Matti Semi vas)

Suullinen kysymysSKT 165/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys sote-uudistuksesta (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 166/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys seksuaalirikoksia koskevasta lainsäädännöstä (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 167/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 153/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 130/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 144/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laiksi yhdenvertaisuuslain 15 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 47/2017 vpMerja Mäkisalo-Ropponen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 75/2017 vpJari Ronkainen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 92/2017 vpSanna Lauslahti kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 93/2017 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016

KertomusK 6/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 24.11.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.30.