Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 123/2020 vp Täysistunto Perjantai 2.10.2020 klo 13.00—13.30

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-318840Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 1.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 135-140/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 626, 628, 631, 634–636, 638, 639, 641–643, 645, 648, 650, 651, 655/2020 vp. 

3.  Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä

VälikysymysVK 2/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-318755
Epäluottamusehdotus 30.9.2020
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 55/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 115/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2020 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 71/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 22/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 23/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6.10.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.