Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 126/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 29.11.2017 klo 14.02—17.01

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 17.01. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (14.02—16.00) ja puhemies Maria Lohela (16.00—17.01). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-160779Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen HE 107/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 17—20, 30, 34, 36/2015 vp, LA 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 vp, LA 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 38, 42/2016 vp, TPA 23/2017 vp hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 136/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

KeskustelualoiteKA 13/2017 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 99/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Hallituksen esitysHE 43/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta

LakialoiteLA 78/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 156/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 30.11.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.01.