Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 128/2017 vp Täysistunto Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.33. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-161676Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 30.11.2017 antanut hallituksen esitykset HE 181-183/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 472, 477, 478, 481, 483-488, 494, 507/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 138/2017 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 37/2015 vp, LA 82, 88/2016 vp, LA 56, 58, 61, 87/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 123/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 125/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 11/2015 vp, 92/2016 vp, 84, 93/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen vuosikertomus 2016Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 14/2017 vp
KertomusK 9/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2017 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 61/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2017 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 135/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Hallituksen esitysHE 73/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 4.12.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.33.