Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 128/2020 vp Täysistunto Tiistai 13.10.2020 klo 14.00—23.19

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 23.19. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.56), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.56—17.57 ja 19.56—23.19) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.57—19.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-322515Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 51-54/2020 vp. 

3.  Jussi Saramon vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä, talousvaliokunnan varajäsenyydestä ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 38/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Merja Kyllösen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 39/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Pia Lohikosken vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 40/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 141/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 150/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 54/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 14.10.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.19.