Viimeksi julkaistu 8.11.2021 12.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 129/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 14.10.2020 klo 14.00—18.31

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.31. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—16.19 ja 17.58—18.31) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.19—17.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-323287Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-322956
Epäluottamusehdotus 9.10.2020
Liite 2A
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 13.11.2020. Eduskunta päätti, että ministeri Krista Kiuru nauttii eduskunnan luottamusta. 

3.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 49/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Merja Kyllösen ja varajäseneksi edustaja Katja Hännisen. 

4.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 50/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mai Kivelän. 

5.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 51/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi edustaja Hanna Sarkkisen. 

6.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 52/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Veronika Honkasalon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 135/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 159/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2020 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 54/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2020 vp sisältyvien 1.-21. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 130/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 116/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 126/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

24.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

KertomusK 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 20/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.10.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.31.