Viimeksi julkaistu 13.3.2023 10.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 129/2022 vp Täysistunto Torstai 24.11.2022 klo 16.01—19.20

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.20. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.01—17.02), toinen varapuhemies Juho Eerola (17.02—18.57) ja puhemies Matti Vanhanen (18.57—19.20). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-66926Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto työministeri Tuula Haatainen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys katurikollisuuden ja väkivallan lisääntymisestä (Veijo Niemi ps)

Suullinen kysymysSKT 195/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys koulupoliisitoiminnasta (Mikko Kinnunen kesk)

Suullinen kysymysSKT 196/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys varhaiskasvatuksen laadun ja resurssien turvaamisesta (Ville Valkonen kok)

Suullinen kysymysSKT 197/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys hyvinvointialueiden rahoituksesta (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 198/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 280/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 281/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 270/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle korkeakoulututkintojen tunnustamisesta tehdyn maailmanlaajuisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 258/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi

Hallituksen esitysHE 282/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 278/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoitusten antamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 165/2020 vp.) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 272/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 93/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 163/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 228/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 230/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta annetun lain 88 ja 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 219/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 223/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

25. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 25.11.2022 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.20.