Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 13/2017 vp Täysistunto Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.32) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-109110Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 23.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 9, 10/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 677, 678/2016 vp, 1-4, 6, 10, 13/2017 vp. 

3.  Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta

Valiokunnan oma asiaO 72/2016 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-109101
Epäluottamusehdotus 22.2.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 72/2016 vp laatimaan mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi. 

4.  Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Johanna Karimäen. 

5.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner ja Mykkänen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 1/2017 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 187/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 187/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 2/2017 vpHanna Sarkkinen vas 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 28.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.