Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 13/2018 vp Täysistunto Tiistai 27.2.2018 klo 14.00—20.09

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.09. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.31), puhemies Paula Risikko (16.31—18.28) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.28—20.09). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-173402Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 22.2.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 7, 8/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 7 hallintovaliokunnan ja asiasta U 8 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2017 vp
Valiokunnan mietintöTuVM 2/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Äitiyslaki

KansalaisaloiteKAA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 28.2.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.09.