Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
13
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 27.2.2018 klo 14.00—20.09
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.09. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.31), puhemies Paula Risikko (16.31—18.28) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.28—20.09). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-173402
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 22.2.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 7, 8/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 7 hallintovaliokunnan ja asiasta U 8 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Äitiyslaki
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 28.2.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.09. 
Viimeksi julkaistu 27.2.2018 21.27