Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 13/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 26.2.2020 klo 14.00—17.04

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.04. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—16.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.04). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287395Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmastovuosikertomus 2019

KertomusK 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 17/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakaudesta

Pääministerin ilmoitusPI 2/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 99/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 84/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 97/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 27.2.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.04.