Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
130
2020 vp
Täysistunto
Torstai 15.10.2020 klo 16.00—19.43
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.43. 
Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.00—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.56—19.43). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-324004
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
sisäministeri
Maria
Ohisalo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys ravintoloiden aukioloaikoja koskevista koronarajoituksista (Veikko Vallin ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys koronarajoituksia koskevasta päätöksentekoprosessista (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys koronatartuntojen jäljittämisen resurssoinnista (Mirka Soinikoski vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kotitalousvähennyksen leikkaamisesta (Saara-Sofia Sirén kok)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntaverosta sote-uudistuksessa (Sari Essayah kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista (Juha Sipilä kesk)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Ilmastovuosikertomus 2020
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 138/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2020 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestyksen väliaikaista muuttamista koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 7/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 122/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 15.10.2020 klo 19.55. Täysistunto lopetettiin klo 19.43. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2020 13.01