Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 130/2020 vp Täysistunto Torstai 15.10.2020 klo 16.00—19.43

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.43. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.00—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.56—19.43). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-324004Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen opetusministeri Li Andersson liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Maria Ohisalo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys ravintoloiden aukioloaikoja koskevista koronarajoituksista (Veikko Vallin ps)

Suullinen kysymysSKT 130/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys koronarajoituksia koskevasta päätöksentekoprosessista (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 131/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys koronatartuntojen jäljittämisen resurssoinnista (Mirka Soinikoski vihr)

Suullinen kysymysSKT 132/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys kotitalousvähennyksen leikkaamisesta (Saara-Sofia Sirén kok)

Suullinen kysymysSKT 133/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys maakuntaverosta sote-uudistuksessa (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 134/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista (Juha Sipilä kesk)

Suullinen kysymysSKT 135/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Valkoposkihanhen metsästyksen salliminen

KansalaisaloiteKAA 3/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

4.  Ilmastovuosikertomus 2020

KertomusK 18/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 138/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 121/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 121/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 23/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2020 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestyksen väliaikaista muuttamista koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi

KansalaisaloiteKAA 7/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 7/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 7/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 22/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 122/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 15.10.2020 klo 19.55. Täysistunto lopetettiin klo 19.43.