Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
131
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 14.12.2018 klo 13.00—13.28
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.28. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.00—13.28). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232359
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 13.12.2018 antanut hallituksen esitykset HE 302-313/2018 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 452, 457, 464, 466, 467, 469-475, 479, 480, 482, 484/2018 vp. 
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 85/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 17.12.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2018 15.51