Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 132/2020 vp Täysistunto Perjantai 16.10.2020 klo 13.00—13.20

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.20. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.20). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-324118Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 15.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 165-182/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 654, 656, 657, 660, 661, 663, 664, 666–669, 672, 673, 675–678, 680, 682–685, 688, 690–693, 700, 709/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 131/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 kuudennen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 128/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

KertomusK 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 2/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 20.10.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.20.