Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 133/2016 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03

Täysistunto alkoi klo 19.02. Täysistunto keskeytettiin klo 19.07. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.39. Täysistunto keskeytettiin klo 19.55. Täysistuntoa jatkettiin klo 21.00. Täysistunto päättyi klo 21.03. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.02—19.07) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (19.39—19.55 ja 21.00—21.03) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-99803Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 224/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 43/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 224/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 140/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 208/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 237/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 237/2016 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

10.  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 9/2016 vp
Ainoa käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 134/2016 vp
Hallituksen esitysHE 249/2016 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-462/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 34, 53/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 35/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 14.12.2016 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.03.