Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
133
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 20.10.2020 klo 14.00—16.13
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.13. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00) ja puhemies Anu Vehviläinen (16.00—16.13). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-325044
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 55/2020 vp. 
Jenna Simulan vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 41/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Ari Koposen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 42/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
15
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
18
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 20.10.2020 klo 16.30. Täysistunto lopetettiin klo 16.13. 
Viimeksi julkaistu 20.10.2020 17.40