Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 135/2016 vp Täysistunto Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54

Täysistunto alkoi klo 10.02. Täysistunto keskeytettiin klo 11.59. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.54. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (10.02—11.59 ja 18.31—20.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—18.31 ja 20.59—21.54) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-100532Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 134/2016 vp
Hallituksen esitysHE 249/2016 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-462/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 34, 53/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 35/2016 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

2.1.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.2.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.3.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

ulkoasiainministeri Timo Soini sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen elinkeinoministeri Olli Rehn puolustusministeri Jussi Niinistö oikeus- ja työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 

3.1.  Suullinen kysymys lisäleikkausten tarpeesta (Sanna Marin sd)

Suullinen kysymysSKT 137/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys Syyrian tilanteesta (Pekka Haavisto vihr)

Suullinen kysymysSKT 138/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys lapsiperheiden toimeentulosta (Li Andersson vas)

Suullinen kysymysSKT 139/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys sikaruton torjumisesta (Pertti Hakanen kesk)

Suullinen kysymysSKT 140/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys joulun ajankohdan siirtämisestä (Antti Rinne sd)

Suullinen kysymysSKT 141/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 20/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 219/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 44/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 219/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.12.2016 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.54.