Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
135
2016 vp
Täysistunto
Torstai 15.12.2016 klo 10.02—21.54
Täysistunto alkoi klo 10.02. Täysistunto keskeytettiin klo 11.59. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.54. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (10.02—11.59 ja 18.31—20.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—18.31 ja 20.59—21.54) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-100532
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
elinkeinoministeri
Olli
Rehn
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
Suullinen kysymys lisäleikkausten tarpeesta (Sanna Marin sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Syyrian tilanteesta (Pekka Haavisto vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lapsiperheiden toimeentulosta (Li Andersson vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sikaruton torjumisesta (Pertti Hakanen kesk)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys joulun ajankohdan siirtämisestä (Antti Rinne sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 219/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.12.2016 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.54. 
Viimeksi julkaistu 27.6.2017 11:22