Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.07. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 20.54. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.00—13.07 ja 16.01—18.01), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.01—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.59—20.54). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-235098
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.12.2018 antanut hallituksen esitykset HE 314-315/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 36 Valtionvelan korot
Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
ulkoministeri
Timo
Soini
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari
Virolainen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys tulonjakopolitiikasta (Suna Kymäläinen sd)
Suullinen kysymys
SKT 207/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys perinteisen joulujuhlan viettämisestä kouluissa (Leena Meri ps)
Suullinen kysymys
SKT 208/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys opettajien työhyvinvoinnista (Krista Mikkonen vihr)
Suullinen kysymys
SKT 209/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Virve-verkon kilpailuttamisesta (Jari Myllykoski vas)
Suullinen kysymys
SKT 210/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnista (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
SKT 211/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta (Peter Östman kd)
Suullinen kysymys
SKT 212/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kotimaisuuden suosimisesta (Eerikki Viljanen kesk)
Suullinen kysymys
SKT 213/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys palautussopimuksesta Irakin kanssa (Pia Kauma kok)
Suullinen kysymys
SKT 214/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen talouden tilasta ensi vuonna (Reijo Hongisto sin)
Suullinen kysymys
SKT 215/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sopimisen ja yhteistyön edistämisestä (Antti Rinne sd)
Suullinen kysymys
SKT 216/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2018 vp sisältyvät päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.12.2018 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.54. 
Viimeksi julkaistu 7.1.2019 13.39