Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 135/2018 vp Täysistunto Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.07. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 20.54. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.00—13.07 ja 16.01—18.01), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.01—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.59—20.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-235098Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.12.2018 antanut hallituksen esitykset HE 314-315/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2018 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

3.1.  Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 

3.2.  Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 

3.3.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 

3.4.  Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 

3.5.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

3.6.  Pääluokka 36 Valtionvelan korot

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena. 

4.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ulkoministeri Timo Soini puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

4.1.  Suullinen kysymys tulonjakopolitiikasta (Suna Kymäläinen sd)

Suullinen kysymysSKT 207/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.2.  Suullinen kysymys perinteisen joulujuhlan viettämisestä kouluissa (Leena Meri ps)

Suullinen kysymysSKT 208/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.3.  Suullinen kysymys opettajien työhyvinvoinnista (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 209/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.4.  Suullinen kysymys Virve-verkon kilpailuttamisesta (Jari Myllykoski vas)

Suullinen kysymysSKT 210/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.5.  Suullinen kysymys ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifioinnista (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 211/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.6.  Suullinen kysymys kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 212/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.7.  Suullinen kysymys kotimaisuuden suosimisesta (Eerikki Viljanen kesk)

Suullinen kysymysSKT 213/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.8.  Suullinen kysymys palautussopimuksesta Irakin kanssa (Pia Kauma kok)

Suullinen kysymysSKT 214/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.9.  Suullinen kysymys Suomen talouden tilasta ensi vuonna (Reijo Hongisto sin)

Suullinen kysymysSKT 215/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.10.  Suullinen kysymys sopimisen ja yhteistyön edistämisestä (Antti Rinne sd)

Suullinen kysymysSKT 216/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 199/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2018 vp sisältyvät päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Päätösehdotuksen ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.12.2018 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.54.