Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59—17.07
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.07. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (13.59—15.58) ja puhemies Maria Lohela (15.58—17.07) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-164349
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-164352
Lausumaehdotus 11.12.2017
Liite 4A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 114/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 161/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite seksuaalisesta häirinnästä
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen vuosikertomus 2016
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 14, 9/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta
Valiokunnan oma asia
O 21/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 21/2016 vp laatimaan mietintöön sisältyvän kannanoton laatimaan mietintöön sisältyvän kannanoton Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 17/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 13.12.2017 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.07. 
Viimeksi julkaistu 16.2.2018 13.12