Viimeksi julkaistu 25.10.2022 13.48

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 136/2020 vp Täysistunto Torstai 22.10.2020 klo 16.00—18.45

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 18.45. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—17.58) ja puhemies Anu Vehviläinen (17.58—18.45). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326241Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson elinkeinoministeri Mika Lintilä opetusministeri Li Andersson sisäministeri Maria Ohisalo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys Pariisissa tapahtuneen terroriteon tuomitsemisesta (Leena Meri ps)

Suullinen kysymysSKT 136/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys sähkön siirtohintoja hillitsevistä toimenpiteistä (Heikki Vestman kok)

Suullinen kysymysSKT 137/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys sähkön siirtohintojen korotuskaton laskemisesta (Paavo Arhinmäki vas)

Suullinen kysymysSKT 138/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys turpeen energiakäytöstä (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 139/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys yritysten investoinneista Suomeen (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 140/2020 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Sanni Grahn-Laasosen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 43/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Sari Sarkomaan vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 44/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5. Mia Laihon vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 45/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

KertomusK 15/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 1.3.2021. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 181/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 8/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

15. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 23.10.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.45.