Viimeksi julkaistu 19.11.2021 14.51

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 137/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.11.2021 klo 13.00—13.27

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.27. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.27). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-411123Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 18.11.2021 antanut hallituksen esitykset HE 216-221/2021 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 18.11.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 9/2021 vp Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR). 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 565, 566, 568, 569, 572-576, 580, 581, 583, 585-587, 589, 591, 593, 594, 596, 601, 607/2021 vp. 

2.4.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-411074
Tasavallan presidentin avoin kirje 19.11.2021
Liite 2.4A

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta 

3.  Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 117/2021 vp tarkoitetun varauman ja selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 117/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 201/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
LakialoiteLA 41/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 158/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 207/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 23.11.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.27.