Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 138/2017 vp Täysistunto Torstai 14.12.2017 klo 10.00—17.04

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 12.32. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 17.04. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (10.00—12.32) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.02—17.04) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165104Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 106/2017 vp
Hallituksen esitysHE 176/2017 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-535/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 51/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2017 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

2.1.  Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.2.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.3.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

Pääluokka poistettiin päiväjärjestyksestä. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ulkoasiainministeri Timo Soini puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

3.1.  Suullinen kysymys kansalaisten yksinäisyydestä (Tuula Haatainen sd)

Suullinen kysymysSKT 201/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys lähiopetuksesta ammatillisessa koulutuksessa (Pekka Haavisto vihr)

Suullinen kysymysSKT 202/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys työttömyysturvan aktiivimallista (Rami Lehto ps)

Suullinen kysymysSKT 203/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys Sote-uudistuksen säästötavoitteista (Stefan Wallin r)

Suullinen kysymysSKT 204/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys EU:n tulevaisuudesta (Matti Vanhanen kesk)

Suullinen kysymysSKT 205/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys hallituksen mahdollisuudesta taata luminen joulu (Antti Rinne sd)

Suullinen kysymysSKT 206/2017 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 97/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2017 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 27/2017 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 14.12.2017 klo 17.20. Täysistunto lopetettiin klo 17.04.