Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 138/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.11.2020 klo 14.00—20.59

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.59. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00 ja 17.58—20.00) ja puhemies Anu Vehviläinen (16.00—17.58 ja 20.00—20.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-328461Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 29.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 190-205/2020 vp, joista esitykset HE 198, 201-203 ja 205 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 29.10.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 4/2020 vp ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. 

3.  Jussi Saramon vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 46/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Iiris Suomelan vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä, valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 47/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Inka Hopsun vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 48/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 173/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021

Hallituksen esitysHE 201/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 202/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 187/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 125/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 127/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 24/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 118/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 104/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KansalaisaloiteKAA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 4.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.59.