Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 139/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 4.11.2020 klo 14.00—21.57

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.57. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.59 ja 17.59—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.59 ja 19.59—21.57). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-329248Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 59/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna Holopaisen ja varajäseneksi edustaja Veronika Honkasalon. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 60/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Atte Harjanteen. 

4.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 61/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Mirka Soinikosken. 

5.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 62/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Inka Hopsun ja varajäseneksi edustaja Saara Hyrkön. 

6.  Kai Mykkäsen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 49/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Sari Multalan vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 50/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KansalaisaloiteKAA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2020 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025

Hallituksen esitysHE 196/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 197/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019

KertomusK 20/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

KertomusK 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 5.11.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.57.