Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 14/2017 vp Täysistunto Tiistai 28.2.2017 klo 14.02—15.45

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 15.45. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.02—15.45). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-109616Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 23.2.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 20-22/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 20 ulkoasiainvaliokunnan, asiasta U 21 hallintovaliokunnan ja asiasta U 22 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016 (K 5/2017 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 271/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 185/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 49 §:n ja eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 54 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 3/2017 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 1.3.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.45.