Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 14/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.2.2018 klo 14.00—18.58

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.58. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—16.00), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—18.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-173832Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vaalien toimittaminen

Euroopan parlamentin jäseneksi 1.3.2018 siirtyvän Elsi Kataisen tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan, varajäsen perustuslakivaliokuntaan, jäsen hallintovaliokuntaan, varajäsen maa- ja metsätalousvaliokuntaan, varajäsen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä varajäsen Kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin. Mainittujen toimielinten täydennysvaalit toimitetaan torstaina 1.3.2018 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 1.3.2018 kello 13. 

2.2.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 27.2.2018 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 62, 63/2017 vp, 1-10/2018 vp. 

3.  Tapani Töllin vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ja puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 15/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Pertti Hakasen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 16/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Antti Kurvisen vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 17/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Anne Kalmarin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 18/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Äitiyslaki

KansalaisaloiteKAA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, kansalaisaloitteeseen KAA 3/2016 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Välikysymys koulutuksen tasa-arvosta

VälikysymysVK 1/2018 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista

Hallituksen esitysHE 177/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2017 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 1.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.58.