Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
14
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.2.2018 klo 14.00—18.58
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.58. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—16.00), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—18.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-173832
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vaalien toimittaminen
Euroopan parlamentin jäseneksi 1.3.2018 siirtyvän Elsi Kataisen tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan, varajäsen perustuslakivaliokuntaan, jäsen hallintovaliokuntaan, varajäsen maa- ja metsätalousvaliokuntaan, varajäsen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä varajäsen Kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin. Mainittujen toimielinten täydennysvaalit toimitetaan torstaina 1.3.2018 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 1.3.2018 kello 13. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 27.2.2018 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 62, 63/2017 vp, 1-10/2018 vp. 
Tapani Töllin vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ja puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 15/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Pertti Hakasen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 16/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Antti Kurvisen vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 17/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Anne Kalmarin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 18/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Äitiyslaki
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, kansalaisaloitteeseen KAA 3/2016 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Välikysymys koulutuksen tasa-arvosta
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 1.3.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.58. 
Viimeksi julkaistu 1.3.2018 10:00