Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.07

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 14/2020 vp Täysistunto Torstai 27.2.2020 klo 16.01—19.19

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.19. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.01—17.56) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.56—19.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287739Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 (K 4/2020 vp). 

3.  Pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen

Pääministerin ilmoitusPI 3/2020 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Saara Hyrkön vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä, lakivaliokunnan jäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenydestä

VapautuspyyntöVAP 5/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 41/2019 vpPia Kauma kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laeiksi kansalaisuuslain 33 a §:n ja rikoslain 34 a luvun 5 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 43/2019 vpHeikki Vestman kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 28.2.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.19.