Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
14
2020 vp
Täysistunto
Torstai 27.2.2020 klo 16.01—19.19
Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.19. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.01—17.56) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.56—19.19). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287739
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019 (K 4/2020 vp). 
Pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen
Pääministerin ilmoitus
PI 3/2020 vp
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Saara Hyrkön vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä, lakivaliokunnan jäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenydestä
Vapautuspyyntö
VAP 5/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 
Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Pia
Kauma
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laeiksi kansalaisuuslain 33 a §:n ja rikoslain 34 a luvun 5 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Heikki
Vestman
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 28.2.2020 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.19. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2020 8.15