Viimeksi julkaistu 25.4.2022 9.51

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 14/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 23.2.2022 klo 13.59—21.12

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 21.12. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—16.00 ja 17.59—19.49) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—17.59 ja 19.49—21.12). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-8528Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Välikysymys energia- ja polttoainehinnoista

VälikysymysVK 1/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-8342
Epäluottamusehdotukset 23.2.2022
Liite 2A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Lindén)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 1/2022 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4. Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

Pääministerin ilmoitusPI 2/2022 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 234/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Hallituksen esitysHE 182/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 182/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 127/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 27/2020 vp ja LA 6/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

14. Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2021 vp
KertomusK 16/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten K 3/2021 vp ja K 16/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

15. Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

KertomusK 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 9/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 20/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

17. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.2.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.12.