Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
140
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.00—13.32). 
Täysistunnon alussa Espanjan parlamentin puhemies Ana Pastor seurueineen oli saapunut seuraamaan täysistuntoa. 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-237479
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 10.1.2019 antanut hallituksen esityksen HE 316/2018 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp). 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 493, 495, 496, 498-501, 504, 505, 507-521, 523-526, 528, 529, 532, 534/2018 vp. 
Touko Aallon vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 60/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Antero Vartian vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 61/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 
Viimeksi julkaistu 11.1.2019 14:57