Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 140/2018 vp Täysistunto Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.00—13.32). 

Täysistunnon alussa Espanjan parlamentin puhemies Ana Pastor seurueineen oli saapunut seuraamaan täysistuntoa. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-237479Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 10.1.2019 antanut hallituksen esityksen HE 316/2018 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp). 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 493, 495, 496, 498-501, 504, 505, 507-521, 523-526, 528, 529, 532, 534/2018 vp. 

3.  Touko Aallon vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 60/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Antero Vartian vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 61/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 258/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2018 vp
LakialoiteLA 45/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2018 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 183/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 238/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2018 vp
LakialoiteLA 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.