Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
141
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 15.12.2017 klo 10.03—11.49
Täysistunto alkoi klo 10.03. Täysistunto keskeytettiin klo 10.58. Täysistuntoa jatkettiin klo 11.28. Täysistunto päättyi klo 11.49. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (10.03—10.58 ja 11.28—11.49). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165445
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 14.12.2017 antanut hallituksen esitykset HE 185-189/2017 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017 (K 18/2017 vp). 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017 (K 20/2017 vp). 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 432, 497, 499, 501-506, 509-516, 518-523, 526-531, 533, 535/2017 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165468
Mikko Kärnän muutosehdotus
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165472
Jani Mäkelän muutosehdotus
Liite 3B
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165474
Päivi Räsäsen muutosehdotus
Liite 3C
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165476
Sari Tanuksen muutosehdotus
Liite 3D
Ensimmäinen käsittely
Asia lähetettiin suureen valiokuntaan, koska eduskunta ei hyväksynyt 1. lakiehdotuksen sisältöä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvien 1.-42. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 22.12.2017 12.48