Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 141/2018 vp Täysistunto Tiistai 15.1.2019 klo 14.00—20.48

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.48. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—16.11 ja 18.11—20.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.11—18.11 ja 20.00— 20.48). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238356Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on 10.1.2019 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 102/2018 vp. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 92/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Antero Vartian. 

4.  Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 93/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Touko Aallon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Hallituksen esitysHE 316/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta

Hallituksen esitysHE 195/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 244/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 258/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 258/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2018 vp
LakialoiteLA 45/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 54/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 45/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2018 vp
LakialoiteLA 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 210/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 105/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 238/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 238/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 183/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 35/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 183/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 28/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

14.  Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 52 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 88/2018 vpTiina Elovaara sin ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 184/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.1.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.48.